Een initiatief van Staatsbosbeheer

ANBI gegevens

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire

Stichting Buitenfonds

Ook genoemd (handelsnaam)

-

Profiel URL

http://www.buitenfonds.nl/anbi

Statutaire zetel

Haarlem

Kvk nummer

57806160

RSIN

8527.44.079

Activiteiten

-

Duidelijke beschrijving van doelstellingen

De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk projecten van Staatsbosbeheer financieel te ondersteunen die het mogelijk maken natuurterreinen te onderhouden, te beschermen, te verbeteren en beleefbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties.

Wijze waarop doel behaald wordt

Financiële ondersteuning, morele ondersteuning en het stimuleren van bezoek aan de natuur.

Subcategorie I

Algemeen

Subcategorie II

Algemeen

Subcategorie III

Algemeen

Organisatie/ bestuurder

D.M.J. Kamphuis

Aantal bestuursleden

1

Is er een directie/ dagelijks bestuur

Ja

Is er een persoon in dienst?

Nee

Is er een raad van toezicht?

Ja

 

Naam

Titel/functie

A.P.J.M. Verbeek

Voorzitter

E.J. Hallers

Commissaris

R.W. Brummelman

Commissaris 

 

Contactinformatie

 

Bezoekadres

Smallepad 5

 

3811 MG  Amersfoort

Telefoonnummer

085-0091000

E-mailadres

vraag@buitenfonds.nl

Website URL

http://www.buitenfonds.nl

Bankrekeningnummer
BIC-Code

NL58 TRIO 0197 6253 39
TRIONL2U

Financieel

 

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting

-

Overig

 

Hoofdlijnen beleidsplan

-

Doelgroep

Algemeen

Werelddeel

Alleen in Nederland

Organisatie grootte/omzet

Tot € 500.000

Een initiatief van Staatsbosbeheer