Een initiatief van Staatsbosbeheer

In het indrukwekkende natuurgebied de Oostvaardersplassen is veel te zien, maar nog weinig te beleven voor kinderen. Daar willen we verandering in brengen. Staatsbosbeheer heeft samen met Universiteit Utrecht en het NatuurCollege een natuuronderwijsprogramma ontwikkeld: Natuurwijs. Hiermee brengen we schoolkinderen in verbinding met de natuur. Samen met de boswachter gaan klassen op pad om te kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven van de prachtige natuur in de Oostvaardersplassen. Hier is geld voor nodig, maar is vanuit de rijksoverheid geen subsidie voor. Daarom hebben we jouw hulp nodig. Doneer nu!

Contact en binding met de natuur is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Zélf de natuur ervaren en zélf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben. Dat blijft pas écht hangen. Het bos als klaslokaal. Want leren over natuur doe je ín de natuur.
Jeanine Keurentjes

KINDEREN DE NATUUR IN
KINDEREN

Een initiatief van Staatsbosbeheer