Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

 ANBI gegevens

 Rechtsvorm

 Stichting

 Statutaire

 Stichting Buitenfonds

 Ook genoemd (handelsnaam)

 -

 Profiel URL

 http://www.buitenfonds.nl/anbi

 Statutaire   zetel

 Haarlem

 Kvk nummer

 57806160

 RSIN

 8527.44.079

 Activiteiten

 -

 Duidelijke   beschrijving   van   doelstellingen

 De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk   projecten van Staatsbosbeheer financieel te   ondersteunen die het mogelijk maken   natuurterreinen te onderhouden, te   beschermen, te verbeteren en beleefbaar te   maken voor huidige en toekomstige generaties.

 Wijze waarop   doel behaald   wordt

 Financiële ondersteuning, morele ondersteuning   en het stimuleren van bezoek aan de natuur.

 Subcategorie   I

 Algemeen

 Subcategorie   II

 Algemeen

 Subcategorie   III

 Algemeen

 Organisatie/   bestuurder

 H.J.T. Leenen

 Aantal   bestuursleden

 1

 Is er een   directie/   dagelijks   bestuur

 Ja

 Is er een   persoon in   dienst?

 Nee

 Is er een   raad van   toezicht?

 Ja

 

 Naam

 Titel/functie

 A.P.J.M. Verbeek

 Voorzitter

 E.J. Hallers

 Commissaris

 R.W. Brummelman

 Commissaris 

 

 Contactinformatie

 

 Bezoekadres

 Smallepad 5

 

 3811 MG  Amersfoort

 Telefoonnummer

 085-0091000

 E-mailadres

 vraag@buitenfonds.nl

 Website URL

 http://www.buitenfonds.nl

 Bankrekeningnummer
 
 BIC-Code

 NL58 TRIO 0197 6253   39
 TRIONL2U

 Financieel

 

 Balans en de staat van baten en   lasten met toelichting

 -

 Overig

 

 Hoofdlijnen beleidsplan

 -

 Doelgroep

 Algemeen

 Werelddeel

 Alleen in Nederland

 Organisatie grootte/omzet

 Tot €500.000