Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Image

ANBI gegevens

Publicatieplicht ANBI

Download hier de publicatie ANBI Algemeen 2022.
 

ANBI gegevens

 Rechtsvorm

 Stichting

 Statutaire

 Stichting Buitenfonds

 Ook genoemd
 (handelsnaam)

 -

 Profiel URL

 http://www.buitenfonds.nl/anbi

 Statutaire zetel

 Haarlem

 Kvk nummer

 57806160

 RSIN

 8527.44.079

 Activiteiten

 -

 Duidelijke beschrijving van
 doelstellingen

 De stichting heeft ten doel zonder
 winstoogmerk projecten van
 Staatsbosbeheer financieel
 te ondersteunen die het mogelijk
 maken natuurterreinen te
 onderhouden, te beschermen, te
 verbeteren en beleefbaar te maken
 voor huidige en toekomstige
 generaties.

 Wijze waarop doel behaald
 wordt

 Financiële ondersteuning, morele
 ondersteuning en het stimuleren
 van bezoek aan de natuur.

 Subcategorie I

 Algemeen

 Subcategorie II

 Algemeen

 Subcategorie III

 Algemeen

 Organisatie/ bestuurder

 D.P.J.A. Smolders

 Aantal bestuursleden

 1

 Is er een directie/dagelijks 
 bestuur

 Ja

 Is er een persoon in dienst?

 Ja

 Is er een raad van toezicht?

 Ja

 

 Naam

 Titel/functie

 P.F.M. van Nunen 

 Waarnemend voorzitter

 D.M.J. Kamphuis

 Commissaris

 

 

 

 Contactinformatie

 

 Bezoekadres

 Smallepad 5

 

 3811 MG  Amersfoort

 Telefoonnummer

 085-0091000

 E-mailadres

 vraag@buitenfonds.nl

 Website URL

 http://www.buitenfonds.nl

 Bankrekeningnummer
 
 BIC-Code

 NL58 TRIO 0197 6253 39

 TRIONL2U

 Financieel

 -

 Balans en de staat van
 baten en lasten met
 toelichting

 -

 Overig

 -

 Hoofdlijnen beleidsplan

 -

 Doelgroep

 Algemeen

 Werelddeel

 Alleen in Nederland

 Organisatie grootte/omzet

 Tot € 500.000