Image

Privacy en Cookies

Image

Privacy en Cookies

Image

Privacy en Cookies

Image

Privacy en Cookies

Image

Privacy en Cookies

Privacy en Cookies
 

Privacy

Stichting Buitenfonds, hierna te noemen Buitenfonds, verwerkt de door jou aan Buitenfonds verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden door Buitenfonds verwerkt ten behoeve van:
1.   het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen;
2.   het uitvoeren van marketingactiviteiten, onder andere met onze partners;
3.   jou te informeren over en te benaderen voor activiteiten van  Buitenfonds;
4.   het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking
Buitenfonds informeert je over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook je toestemming voor de verwerking.

Beveiliging van je persoonsgegevens
Buitenfonds zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot je persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van je persoonsgegevens
Buitenfonds maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • De betalingen worden verwerkt via het Buckaroo betalingsplatform.

  • De donateursadministratie en het websitebeheer worden gedaan in de EventManager van iRaiser.

  • Doorlopende incasso’s worden gedaan via de Doorbetalers SEPA-tool.

  • Voor controle op de financiële administratie werkt Buitenfonds samen met accountants- en (belasting)advieskantoor MRVO.

  • Voor communicatie en marketingactiviteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers.

Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit Buitenfonds een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien Buitenfonds hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Je rechten als betrokkene
Je kan te allen tijde door Buitenfonds laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op je verzoek corrigeren. Wij zullen je vragen je te legitimeren. Dien je verzoek in via vraag@buitenfonds.nl.

Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingactiviteiten en kunt dit kenbaar maken via vraag@buitenfonds.nl. Buitenfonds benadert jou dan niet meer voor marketingdoeleinden. Als je jouw schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij je gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Mocht je willen dat jouw gegevens direct verwijderd worden, dan kan je dat kenbaar maken via vraag@buitenfonds.nl. Je verzoek zal altijd binnen 4 weken worden behandeld.

Wijziging van privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Buitenfonds te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact
Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens met betrekking tot een donatie kan je contact opnemen met via vraag@buitenfonds.nl.

Voor overige vragen en klachten kan je je richten tot het algemene contactadres van Buitenfonds.

Cookies

Stichting Buitenfonds maakt op dit platform gebruik van cookies. Hoe en waar op de site cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (de zogenaamde randapparatuur) en voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt lees je hier.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen je Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 

Welke cookies en voor welk doel?
1. Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de door gevraagde dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

 2. Sessie cookies
Naast functionele cookies plaatsen we ook cookies die slechts een beperkte tijd op uw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Stichting Buitenfonds kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van bezoekers. 

3. Permanente cookies
Ook plaatsen we cookies die voor een langere periode op uw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt je randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkent. Deze cookies bieden Stichting Buitenfonds de mogelijkheid om webinfo te tonen die specifiek aan je voorkeuren is aangepast. Doordat je voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer. 

4. Cookies van derden
Buiten de cookies die Stichting Buitenfonds zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw randapparatuur. Stichting Buitenfonds heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Stichting Buitenfonds biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Stichting Buitenfonds wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst. 

Social plug ins 
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook en Twitter. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op je Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan je te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen. 

Verwijderen cookies
De toestemming die je geeft aan Stichting Buitenfonds voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kun je te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken. 

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de via een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, gebruiken en bewaren we de binnen Stichting Buitenfonds verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst of voor het verstrekken van informatie over projecten en acties. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Wijzigingen
Eventuele wijzigingen in dit cookie statement worden via deze website bekend gemaakt.

Webhosting
Deze website wordt exclusief gehost op datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) van het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com


Alle computergegevens die verband met u houden worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld, en worden twee maal gecodeerd. Het bedrijf iRaiser streeft naar de hoogst mogelijke beveiliging voor zijn oplossingen.