Image

10.000 bomen voor STIP-bos Waterbloem

25/11/2021Het Noord-Limburgse Leudal beleeft een primeur: in Staatsbosbeheergebied Waterbloem gaat begin 2022 de schop in de grond voor de aanplant van het eerste STIP-bos. Op 19 december overhandigde SHR-directeur Oscar van Doorn de cheque voor de aanplant van 10.000 bomen aan Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat van Staatsbosbeheer.
 
De aanplant van het STIP-bos in Waterbloem past naadloos in de doelstellingen van zowel STIP als Staatsbosbeheer. STIP certificeert houtverwerkings- en bouwbedrijven die volledig werken met verantwoord geproduceerd hout. Een aantal aangesloten bedrijven zet zijn duurzaamheidsstreven kracht bij met de sponsoring van STIP-bossen.

Staatsbosbeheer wil de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos realiseren. Dit in het kader van de Nationale Bossenstrategie om met bomenplant de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Maar ook om als maatschappelijke organisatie bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Beide organisaties hechten grote waarde aan duurzaam bosbeheer en duurzaam houtgebruik, als onderdeel van de maatschappelijke opgave om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.
 
Oscar van Doorn: “Het STIP-certificaat kun je als bedrijf uitsluitend krijgen als je 100% duurzaam hout gebruikt. Dat is dus een grote stap en een grote steun voor bossen, omdat gecertificeerde bedrijven een grote vraag creëren naar hout uit duurzaam beheerde bossen. STIP-bedrijven zorgen er met hun vraag dus voor dat bossen in stand gehouden worden en dat er meer bossen duurzaam beheerd gaan worden.”
 
Harrie Hekhuis vult aan: “Bos planten waar nog geen bos was, zoals we bij Staatsbosbeheer willen, is in Nederland niet eenvoudig, omdat ruimte in ons land schaars is. Maar we zetten als grootste terreinbeheerder in Nederland alles op alles om 5.000 hectare nieuw bos te realiseren. Zo helpen we om CO2 af te vangen en dragen we bij aan een gezonde leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit. Een grote opgave, daarom zijn we blij met financiering vanuit het bedrijfsleven en particulieren via Buitenfonds. En daar past deze bijdrage vanuit STIP perfect in: samen staan we voor duurzaam beheerd bos en duurzaam geproduceerd hout!”