Image

Vier Zeeuwse hotels investeren in lokaal bos

19/05/2021In het Zeeuwse Walcheren investeren vier hotels in de lokale natuur. In het kader van Plan Boom gaan zij in samenwerking met Staatsbosbeheer, Buitenfonds en de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), 4000 bomen planten in Biggekerke. Met een hectare streekeigen bomen willen zij bijdragen aan een groener, gezonder en aantrekkelijker Walcheren en hiermee de voetafdruk en CO2 -uitstoot van de recreant verkleinen. In totaal investeren de hotels tezamen ruim 22.000 euro. Dit is niet alleen voor de aanplant, maar ook voor het duurzaam beheer van het bos gedurende vijftig jaar. Dit initiatief vanuit de recreatiesector is uniek voor Nederland en kan een voorbeeld zijn voor anderen!

 
Sparen voor bomen
Hotelmanager en initiatiefneemster, Eva van de Parel van Cityhotel Wood uit Middelburg vertelt enthousiast hoe zij samen met haar gasten spaart voor het bomenplan. Zo doneert het hotel €1,50 als een gast rechtsreeks via hun hotelwebsite of de receptie boekt, of een (elektrische) fiets huurt of wanneer een gast besluit om de dagelijkse kamerschoonmaak over te slaan. Ook kilometers van de heen- en terugreis kunnen worden gecompenseerd. Er zijn nog drie andere hotels uit de Seayou Zeeland groep, die sparen voor meer groen, namelijk Hotel Bommelje uit Domburg, Duinhotel 10 Torens uit Zoutelande en Strandhotel uit Zoutelande.
 
Biodiversiteit neemt toe
Staatsbosbeheer is blij met de samenwerking en bosuitbreiding. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende tien jaar 5.000 hectare nieuw bos. Dit initiatief vanuit de recreatiesector geeft aan dat de urgentie om te vergroenen breed wordt gevoeld in de samenleving. Mensen willen zelf iets kunnen doen, concreet bijdragen. Daar wil Staatsbosbeheer graag in ondersteunen met aanplant en onderhoud.
Komende winter zullen diverse bomen als meidoorn en hondsroos worden aangeplant, die een thuis en voedselplek zijn voor veel bijensoorten en vogels. In het bos, dat groter is dan de geplande hectare vanuit Plan Boom, zullen ook wandelpaden worden aangelegd. Hoe leuk is het om als toerist het bos te bezoeken en je bijdrage aan het groen met eigen ogen en neus te zien en ruiken.
 
Recreatie en natuur gaan hand in hand

De Vereniging Zeeuwse Milieufederatie, die samen met de hotels het idee heeft uitgewerkt, vindt het een prachtig en creatief initiatief, dat laat zien dat de recreatiesector haar verantwoordelijkheid wil nemen in het ontwikkelen en behouden van een mooie groene omgeving. ZMf hoopt dat meer Zeeuwse recreatiebedrijven dit voorbeeld gaan volgen. Het project maakt deel uit van het landelijke project Plan Boom. Vanuit dit plan zullen in de komende vier jaar in Nederland 10 miljoen bomen worden gepland in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. In Zeeland streeft ZMf in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer om 380.000 bomen te planten; voor elke Zeeuw een boom.

Bron: Vereniging Zeeuwse Milieufederatie