Image

De Bijenkorf komt in actie voor wilde bijen

02/06/2021Warenhuis de Bijenkorf zet zich in om de wilde bij van de Rode lijst met bedreigde diersoorten te krijgen. Dat gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds. Medewerkers van de Bijenkorf gaan boswachters helpen om de leefomstandigheden te verbeteren, waardoor wilde bijen meer nestelmogelijkheden krijgen en het voedselaanbod verbetert. Ook financiert de Bijenkorf de aanleg van bijenbanken en de aanplant van een nectarbos. De CEO van de Bijenkorf, Giovanni Colauto en Staatsbosbeheer-directeur Sylvo Thijsen bezegelden het partnerschap op woensdag 19 mei in het Utrechts Fort Ruigenhoek met de plaatsing van een bijenhotel. 
 
De samenwerking tussen de Bijenkorf, Buitenfonds en Staatsbosbeheer past in de duurzaamheidsstrategie die het warenhuis sinds 2017 voert onder het motto De Toekomst Is Groen. Het redden van de bij is daarin een van de prioriteiten. Voor het vierde achtereenvolgende jaar voert de Bijenkorf in de winkels en online campagne voor de bij, dit jaar tot eind mei.
 
Vrijwilligerswerk medewerkers de Bijenkorf
In de natuur, in de buurt van zeven Bijenkorf-winkels gaan medewerkers van de Bijenkorf met boswachters aan de slag met het maken van meer nestgelegenheid voor wilde bijen. De Bijenkorf heeft houten palen geschonken en geplaatst, waar gaten in geboord worden waar de wilde bijen in kunnen nestelen. Ook worden struiken verwijderd, waardoor de zon de bodem, waar veel wilde bijen in nestelen, beter kan verwarmen. 
 
Investeren voor de wilde bijen
In het Brabantse Heeze, bij de Strabrechtse Heide, krijgt de aanwezige insectentuin uitbreiding met een nectarbos met bomen en struiken die gedurende een lange periode in het voorjaar voor meer nectar en stuifmeel zorgen in de periode dat de heide nog niet bloeit. De Houtrakerbeemd bij Halfweg krijgt met hulp van de Bijenkorf een bijenbank. In het gebied groeit al veel zeeaster, voedselplant voor de schorzijdebij. Met een bijenbank is er naast voedsel ook nestgelegenheid voor deze bijzondere soort. 
 
Meetbare effecten
De Bijenkorf draagt via het Buitenfonds met geld bij aan de werkzaamheden en zet ook eigen vrijwilligers in. De Bijenkorf financiert bovendien het volgonderzoek van de bijenstand. Elk gebied richt de aandacht op een specifieke bijensoort. In vier van de acht gebieden wordt driemaal per jaar gekeken welke en hoeveel wilde bijensoorten er voorkomen. Per gebied wordt er dus om het jaar geteld. Dit jaar gebeurt dat in de Houtrak bij Halfweg, locaties nabij Noordwijk, Fort bij de Ruigenhoeksedijk en Gagelbos in Utrecht en De Plaetse in Heeze. Zo wordt gemeten en gemonitord wat de effecten van de aangebrachte voorzieningen zijn. Alle activiteiten zijn weliswaar gericht op specifieke bijensoorten, maar helpen ook andere (wilde) bijen.

Bron: Staatsbosbeheer