Image

Schenken en Nalaten

Image

Schenken en Nalaten

Image

Schenken en Nalaten

Image

Schenken en Nalaten

Image

Schenken en Nalaten

Nalaten

Buitenfonds in je testament

Draag je de natuur in Nederland een warm hart toe? Wil je ook na je leven iets blijvends betekenen voor de natuur in Nederland? Via het Buitenfonds kun je de projecten in de natuur van Staatsbosbeheer ook opnemen in je testament. 

Het is de missie van Buitenfonds om de natuur te beschermen en het voor de huidige en toekomstige generaties mogelijk te maken van deze natuur te genieten. Door Buitenfonds op te nemen in je testament help je de natuur in Nederland ook in de toekomst. Meer weten? Heb je vragen over de mogelijkheden bij Buitenfonds, over de notaris of over het executeurschap? Bel met mw. Peddy Uijttenboogaard op 06-53562282 of stel je vraag per mail via peddy@buitenfonds.nl.
 

Schenken

Schenken met belastingvoordeel: meer geven, minder betalen

De prachtige gebieden van Staatsbosbeheer zijn gebaat bij jouw langdurige financiële steun. Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om hier extra belastingvoordeel uit te halen. Als je een vast bedrag vastlegt in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar kan je je gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat je meer kan schenken, maar hetzelfde blijft betalen. En dat er dus meer natuurprojecten geholpen kunnen worden met dezelfde gift.


Hoe regel ik dit? 

Sinds 1 januari 2014 is tussenkomst van de notaris niet meer nodig. Je kan eenvoudig de schenkingsovereenkomst downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen naar ons antwoordnummer. Wij sturen een kopie terug voorzien van het transactienummer en RSIN-nummer dat je nodig hebt bij je belastingaangifte.

Vanwege de administratieve werkzaamheden aan onze kant verzoeken we je een minimaal bedrag van € 75 per jaar aan te houden.


Rekenvoorbeeld

Je bent jonger dan 65 jaar en hebt een jaarlijks inkomen tussen € 17.000 en € 31.000. Je wilt € 200 per jaar aan het Buitenfonds schenken en besluit dit per schenkingsovereenkomst te doen. Het resultaat: jouw netto € 200 betekent € 336 voor de natuur!

Reken via de schenkcalculator uit welk voordeel jij kunt behalen. 
Download het formulier voor een schenkingsovereenkomst.


Wat je nog moet weten:

  • De periodieke gift aan Buitenfonds is aftrekbaar omdat Buitenfonds de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van de Belastingdienst heeft.
  • De schenkingovereenkomst loopt voor een periode van minimaal 5 jaar, maar liever nog langer. Na 5 jaar kan je per jaar opzeggen. De overeenkomst eindigt uiterlijk bij het overlijden.
  • De gift loopt per belastingjaar, dit betekent dat het volledige bedrag van de genoemde gift voor 31 december van dat jaar op onze rekening moet staan om in aanmerking te komen voor belastingaftrekbaarheid.


ANBI

Buitenfonds is volgens de Belastingdienst een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat je gift aan Buitenfonds aftrekbaar is van je inkomstenbelasting.

* het belastingvoordeel is afhankelijk van leeftijd en inkomen.
 

Hoe werkt het?

Het is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken. Wij helpen je graag. 

1. Download hier de schenkingsovereenkomst, vul hem in en onderteken de overeenkomst. Onze voorkeur gaat uit naar betaling per machtiging, dan hebben zowel jij als wij er geen omkijken meer naar. De machtiging eindigt na de afgesproken periode. 

2. Stuur het formulier naar:    
Stichting Buitenfonds
Postbus 2155
3800 CD Amersfoort

3. Buitenfonds ondertekent en nummert de overeenkomst en stuurt je een ondertekend exemplaar, voorzien van een transactienummer, retour.

4. Hiermee kun je bij je belastingaangifte het volledige bedrag van jouw schenking aftrekken.

We maken het doneren met belastingvoordeel graag zo gemakkelijk mogelijk voor je. Heb je vragen over periodiek schenken? Peddy Uijttenboogaard beantwoordt ze graag. Je kunt contact opnemen via peddy@buitenfonds.nl of via 06-53562282.