Image

Nieuw bos in Zeeland

06/04/2022De komende jaren zal er door een investering van Delta Energie jaarlijks ongeveer 2 hectare nieuw bos in Zeeland bij komen. Delta Energie koopt voor ieder groen gascontract een boom bij Staatsbosbeheer. Daarmee wil Delta Energie helpen met het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het groener maken van Zeeland. Delta Energie werkt hiervoor samen met Staatsbosbeheer, Buitenfonds en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Het geld dat Delta Energie bijdraagt is niet alleen voor de aanplant, maar ook voor het duurzaam beheer van de bomen gedurende vijftig jaar. Op 30 maart 2022 gingen de partijen een samenwerkingsovereenkomst aan.
 
Delta Energie introduceerde twee jaar geleden DELTA Groen Gas, een mix van 2% biogas en 98% CO2-gecompenseerd gas. Per 1.000 kuub verbruikt groen gas draagt Delta Energie vijf euro af aan natuurprojecten van diverse Zeeuwse natuurorganisaties. Eén van die projecten is het planten van bomen met als doel de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Omdat Delta Energie zijn Zeeuwse oorsprong en het Zeeuwse landschap koestert is ervoor gekozen om de bomen in Zeeland te planten.
 
Energietransitie en meer bomen gaan hand in hand
ZMf die in het kader van Plan Boom, samen met Delta Energie, op zoek is gegaan naar geschikte locaties, vindt het een mooi initiatief. Het Zeeuwse energiebedrijf laat hiermee zien dat zij stappen maakt in de energietransitie. Met meer groen gas en door het aanplanten van boompjes waarmee extra CO2 wordt vastgelegd. Zo helpt Delta Energie ook mee aan de Zeeuwse doelstelling van Plan Boom, namelijk een groener, gezonder en aantrekkelijker Zeeland door het aanplanten van 380.000 bomen extra; voor elke Zeeuw een boom.
 
Biodiversiteit neemt toe
Staatsbosbeheer is blij met de samenwerking en de extra bomen. Het is de bedoeling dat de bomen geplant gaan worden op boslocaties bij Biggekerke en IJzendijke. In Zeeland realiseert Staatsbosbeheer op diverse plantlocaties nieuw bos, het gaat vooral om het uitbreiden van bestaande natuur.
 
Buitenfonds
Bebossing leeft enorm in Nederland, ook binnen het bedrijfsleven. Vorig jaar ging Staatsbosbeheer in Zeeland een samenwerking aan met de Hoop Terneuzen, zij investeren in totaal 100 hectare bos. Het realiseren van meer bos en de samenwerking hiervoor met het bedrijfsleven doet Staatsbosbeheer samen met het Buitenfonds. Zij faciliteren de samenwerking en zien erop toe dat de bijdragen worden ingezet voor de afgesproken projecten.