Image

Over Buitenfonds

Image

Over Buitenfonds

Image

Over Buitenfonds

Image

Over Buitenfonds

Image

Over Buitenfonds

Over het Buitenfonds

Organisatie

Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Hiermee kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren, zoals kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken. Projecten waarvoor geen financiering (meer) beschikbaar is. Het Buitenfonds werkt samen met bedrijven en particulieren om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren.

Waarom een Buitenfonds?
Staatsbosbeheer maakt gebruik van de SNL-regeling (Subsidies Natuur en Landschap). Deze regeling voorziet in financiering van natuurbeheer en basisvoorzieningen voor recreatie (wandelen en fietsen). Alle andere waardevolle projecten en activiteiten zoals educatie, het toegankelijk houden van monumenten e.d. zijn alleen mogelijk met behulp van bijdragen van additionele subsidies, fondsen en stichtingen, donateurs, sponsoren en nalatenschappen.

Waar staat het Buitenfonds voor?
De stichting ondersteunt het maatschappelijk belang van Staatsbosbeheer door projecten financieel (in geld of natura) te steunen die de natuur beschermen en beleefbaar maken. Voor nu en in de toekomst. De projecten worden geëtaleerd in
6 werelden: Ecologische footprint, Nieuwe Wildernis, Culturele Schatten, Kinderen, Boswachter en Beleving.

 

Team Buitenfonds


Peddy Uijttenboogaard
Projectmanager crowdfunding | schenken/nalaten
M | peddy@buitenfonds.nl
T  | 085 0091000


Marleen Roseboom
Projectmedewerker

M | marleen@buitenfonds.nl
T  | 085 0091000



Dominique Smolders
Directeur | accountmanager zakelijke markt
M | directeur@buitenfonds.nl
T | 085 0091000

 

Werelden van het Buitenfonds

Waarom 6 werelden?
Deze werelden staan voor de grote variatie aan projecten die het Buitenfonds in samenwerking met boswachters en het publiek realiseert. Ze vertellen het verhaal van dromen en kansen in de natuur van Staatsbosbeheer. Hiermee spreken ze een breed publiek aan en nodigen ze je uit om je mee te verbinden.


De wereld van de Kinderen 
Bouw een band op met de natuur

Kinderen zijn de natuurbeschermers van de toekomst. Veel kinderen komen echter nauwelijks of nooit in de natuur. Staatsbosbeheer wil jong en oud blijven betrekken bij de prachtige natuur die ons land te bieden heeft. Spelenderwijs leren over de natuur is hiervan een belangrijk onderdeel. Kinderen die op vroege leeftijd te maken krijgen met al het moois dat Nederland te bieden heeft , dragen dit hun hele leven mee. Met jouw steun aan deze projecten geef je de wereld door aan de kinderen van nu.




De wereld van de Boswachter 
Open de groene wereld 

De boswachters van Staatsbosbeheer kunnen uit eerste hand vertellen over hun ervaringen met de natuur. Boswachters en de vrijwilligers die zij begeleiden zijn onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze natuur. Ze hebben een helpende hand nodig bij de projecten en activiteiten die hun belangrijke maatschappelijke werk mogelijk maken, zoals excursies, voorlichting, educatie, maar ook materialen voor de vele vrijwilligers.



 
De wereld van de Ecologische footprint
Geef de wereld door!

Zeker in de huidige tijd is onze ecologische footprint van groot belang. Ook jij werkt wellicht aan het verkleinen hiervan, zodat de aarde leefbaar en behouden blijft. Staatsbosbeheer wil de ecologische footprint van haar activiteiten verminderen, o.a. door duurzame projecten te realiseren in de natuur.




De wereld van de Beleving
Kom genieten van rust en ruimte

Ken je het gevoel van verwondering over het schoons van onze natuur? Van bewondering over hoe de natuur zich steeds weer vernieuwt, hoe dieren leven en alles wat we daarvan kunnen leren. Staatsbosbeheer ontwikkelt projecten en activiteiten die de verbondenheid van mensen met de natuur stimuleren.

 

De wereld van Culturele schatten
Geef het verleden door

De gebieden van Staatsbosbeheer zijn rijk aan cultuurhistorische schatten van onze voorouders zoals forten en hunebedden, maar ook schaapskuddes. We zoeken partners die, net als wij, het van groot belang vinden om deze schatten te beschermen, behouden en waar mogelijk ook open te stellen voor het publiek.


De wereld van Nieuwe Wildernis
Investeer in natuur!

Met het opwarmen van de aarde en ecosystemen die onder druk staan zijn er allerlei initiatieven om bomen te planten en robuuste natuur de kans te geven om te floreren en duurzaam te laten bestaan. Draag jij hier ook aan bij?