Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Zakelijk met het Buitenfonds

Buitenfonds zoekt investeerders in natuur

 

Natuur als metafoor voor ondernemen
Erik Hallers, ondernemer 

Samen maken we Nederland groener

Een bos is zoveel meer

Bossen zijn belangrijk voor ons land. De natuurgebieden van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks 150 miljoen bezoeken. Mensen komen naar het bos om bijvoorbeeld te luisteren naar de vogels en de hond uit te laten. Kinderen kunnen vrolijk spelen in de speelbossen.

Bossen dragen ook bij aan de biodiversiteit. Ze bieden ruimte aan talloze insecten-, planten- en vogelsoorten, herten, wilde zwijnen, dassen en andere zoogdieren. Daarnaast zuiveren bossen lucht en water en leggen ze CO2 vast.

Tot 2030 legt Staatsbosbeheer 5000 hectare nieuwe bossen aan en kan daarbij de ondersteuning van het bedrijfsleven goed gebruiken. Bedrijven kunnen zich van hun groene kant laten zien door financieel bij te dragen aan de aanplant van bomen.


Hoe werkt het?

Op 1 hectare worden 3000 à 5000 bomen geplant. Na het planten hebben de bomen ook verzorging nodig. Niet alle bomen worden groot. Over 100 jaar bestaat een bos uit 500 tot 1000 volgroeide bomen. Staatsbosbeheer beheert het bos op een manier zodat natuur, biodiversiteit en recreatie ieder hun plek krijgen.


Meer weten?

Buitenfonds is de zakelijke partner voor Staatsbosbeheer en ziet erop toe dat de bijdragen worden ingezet voor de afgesproken projecten. We vertellen graag meer over de mogelijkheden om bij te dragen aan meer natuur in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met onze accountmanager zakelijke markt.
 

Partnerships

Shell Nederland 

Shell stelt over een periode van 12 jaar 17,4 miljoen euro beschikbaar voor gezond Nederlands bos via het Buitenfonds. Staatsbosbeheer kan hiermee 1.740 hectare bos onder handen nemen. In totaal gaat het om de aanplant van 5 miljoen nieuwe, gezonde bomen. Die worden geplant waar ze het hardst nodig zijn: op lege plekken in het bos die ontstaan (zijn) door de essentaksterfte. Staatsbosbeheer plant verschillende boomsoorten terug.

Shell wil bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren. Staatsbosbeheer heeft locaties waar dat kan en waar dat nodig is. De Nederlandse bossen worden namelijk zwaar getroffen door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die heel veel bomen aantast. Een groot deel van de aangetaste bomen moet worden vervangen en dat kost veel geld. Staatsbosbeheer krijgt van de overheid een vast budget per hectare om de natuur te onderhouden, maar daarin is geen rekening gehouden met calamiteiten zoals de essentaksterfte.


Lees verder over deze samenwerking op de Shell-themapagina van Staatsbosbeheer.


Greenchoice 

Energieleverancier Greenchoice investeert de komende jaren in het beschermen van Nederlands bos en het verrijken van biodiversiteit. Greenchoice richt zich in eerste instantie op het Purmerbos in Noord-Holland. Dat is een van de vele door Staatsbosbeheer beheerde gebieden waar de essen aangetast zijn door de essentaksterfte. Zieke essen moeten vervangen worden door nieuwe aanplant. Ook wordt een nieuw voedselbos geplant in de Houtrakpolder, ten westen van het Amsterdams Havengebied.
 

Microsoft 

De Microsoft Corporation investeert de komende jaren in Nederlands bos. Het doel is het beschermen en (her)planten van bomen. Microsoft richt in eerste instantie op het Robbenoordbos en het Dijksgatbos in Noord-Holland. Ook hier speelt het vervangen van zieke essen een rol. Ook wordt een nieuw bos geplant in Flevoland (naast de A6). 
 

Interesse in een zakelijke verbinding met het Buitenfonds?

We nemen graag kennis. Neem contact op met:


Frank van Hedel
Accountmanager Zakelijke Markt

M | frank@buitenfonds.nl
T  | 06-22818366


Stan Rouwenhorst
Accountmanager Zakelijke Markt
M | stan@buitenfonds.nl
T  | 06-50737256