Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Zakelijk met het Buitenfonds

Buitenfonds zoekt investeerders in natuur


Natuur als metafoor voor ondernemen
Erik Hallers, ondernemer

Wij werken graag samen met het bedrijfsleven. Met support vanuit de zakelijke markt kunnen we projecten realiseren op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. We laten kinderen de natuur écht beleven. Ook werken we aan onderhoud en herstel van ons cultureel erfgoed. Ondersteuning van het Buitenfonds biedt bedrijven de gelegenheid om hun maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur te laten zien én te vergroten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Buitenfonds samen in het groene domein op te trekken: het aangaan van partnerships, sponsorships van (crowd)fundingprojecten of door deel te nemen aan CEO netwerk Club Groeneveld.

 

Partnerships

Shell Nederland 

Shell stelt over een periode van 12 jaar 17,4 miljoen euro beschikbaar voor gezond Nederlands bos via het Buitenfonds. Staatsbosbeheer kan hiermee 1.740 hectare bos onder handen nemen. In totaal gaat het om de aanplant van 5 miljoen nieuwe, gezonde bomen. Die worden geplant waar ze het hardst nodig zijn: op lege plekken in het bos die ontstaan (zijn) door de essentaksterfte. Staatsbosbeheer plant verschillende boomsoorten terug.

Shell wil bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren. Staatsbosbeheer heeft locaties waar dat kan en waar dat nodig is. De Nederlandse bossen worden namelijk zwaar getroffen door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die heel veel bomen aantast. Een groot deel van de aangetaste bomen moet worden vervangen en dat kost veel geld. Staatsbosbeheer krijgt van de overheid een vast budget per hectare om de natuur te onderhouden, maar daarin is geen rekening gehouden met calamiteiten zoals de essentaksterfte.


Lees verder over deze samenwerking op de Shell-themapagina van Staatsbosbeheer.


Greenchoice 

Energieleverancier Greenchoice investeert de komende jaren in het beschermen van Nederlands bos en het verrijken van biodiversiteit. Greenchoice richt zich in eerste instantie op het Purmerbos in Noord-Holland. Dat is een van de vele door Staatsbosbeheer beheerde gebieden waar de essen aangetast zijn door de essentaksterfte. Zieke essen moeten vervangen worden door nieuwe aanplant. Ook wordt een nieuw voedselbos geplant in de Houtrakpolder, ten westen van het Amsterdams Havengebied.
 

Microsoft 

De Microsoft Corporation investeert de komende jaren in Nederlands bos. Het doel is het beschermen en (her)planten van bomen. Microsoft richt in eerste instantie op het Robbenoordbos en het Dijksgatbos in Noord-Holland. Ook hier speelt het vervangen van zieke essen een rol. Ook wordt een nieuw bos geplant in Flevoland (naast de A6). 
 

Club Groeneveld 

Club Groeneveld is een netwerk voor vooruitstrevende leiders die zich in hun ondernemerschap, innovaties en leiderschap willen laten inspireren door andere gelijkgestemde leiders en alles wat de natuur te bieden heeft. 
Club Groeneveld is exclusief voor CEO's, bestuurders en topondernemers. Ga naar www.clubgroeneveld.nl.


Interesse in een zakelijke verbinding met het Buitenfonds?

We nemen graag kennis. Neem contact op met:

Frank van Hedel
Accountmanager Zakelijke Markt
T  | 06-22818366
M | frank@buitenfonds.nl