Image

Zakelijk met Buitenfonds

Image

Zakelijk met Buitenfonds

Image

Zakelijk met Buitenfonds

Image

Zakelijk met Buitenfonds

Image

Zakelijk met Buitenfonds

Zakelijk met Buitenfonds


Samen maken we Nederland groener

Ruimte voor nieuwe natuur en slim landschapsbeheer is hard nodig in ons land om alle maatschappelijke en ecologische opgaven het hoofd te bieden. Daarom wil Buitenfonds samen met Staatsbosbeheer grond kopen en omvormen naar natuur om zo kwetsbare natuurgebieden groter en robuuster te maken.

Door aangrenzende gebieden toe te voegen aan de bestaande natuur kunnen grenzen en belemmeringen voor flora en fauna weggehaald worden, neemt biodiversiteit toe en is de natuur beter bestand tegen grote verstoringen als klimaatverandering en stikstof.
 

Een bos is zoveel meer

Bossen zijn belangrijk voor ons land. De natuurgebieden van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks 150 miljoen bezoeken. Mensen komen naar het bos om bijvoorbeeld te luisteren naar de vogels en de hond uit te laten. Kinderen kunnen vrolijk spelen in de speelbossen.


Bossen dragen ook bij aan de biodiversiteit. Ze bieden ruimte aan talloze insecten-, planten- en vogelsoorten, herten, wilde zwijnen, dassen en andere zoogdieren. Daarnaast zuiveren bossen lucht en water en leggen ze CO2 vast.

Tot 2030 legt Staatsbosbeheer 5000 hectare nieuwe bossen aan en kan daarbij de ondersteuning van het bedrijfsleven goed gebruiken. Bedrijven kunnen zich van hun groene kant laten zien door financieel bij te dragen aan de aanplant van bomen.


Hoe werkt het?

Op 1 hectare worden 3000 à 5000 bomen geplant. Na het planten hebben de bomen ook verzorging nodig. Niet alle bomen worden groot. Over 100 jaar bestaat een bos uit 500 tot 1000 volgroeide bomen. Staatsbosbeheer beheert het bos op een manier zodat natuur, biodiversiteit en recreatie ieder hun plek krijgen.

CO2-certificaten helpen bosaanplant

Zo’n 37.000 hectare bos moet er in Nederland bij komen in de komende 10 jaar. Dat staat in de nationale Bossenstrategie 2030, en is onderdeel van de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan door CO2-opslag in bomen, en om de biodiversiteit in ons land te verhogen. Het is een flinke klus, waar Staatsbosbeheer als grootste terreinbeheerder van het land, een rol in speelt met de aanleg van 5.000 hectare nieuw bos. Maar daarbij is (financiële) hulp nodig.
 
CO2-certificaten bieden hiervoor een uitkomst. Via Buitenfonds geeft Staatsbosbeheer CO2-certificaten uit, waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot aantoonbaar kunnen compenseren. Ze financieren daarmee de aanleg en het onderhoud van bos in Nederland. 


Meer weten?

Buitenfonds is de zakelijke partner voor Staatsbosbeheer en ziet erop toe dat de bijdragen worden ingezet voor de afgesproken projecten. We vertellen graag meer over de mogelijkheden om bij te dragen aan meer natuur in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met onze accountmanager zakelijke markt.
 

Partnerships

STIP-bossen

STIP is een keurmerk voor verantwoord houtgebruik. Vanuit die doelstelling ondersteunt STIP ook het aanleggen van nieuwe bossen. Er zijn inmiddels al 4 bossen aangeplant met in totaal meer dan 25.000 bomen door de diverse STIP-certificaathouders.


 

Shell Nederland 

Shell stelt over een periode van 12 jaar 17,4 miljoen euro beschikbaar voor gezond Nederlands bos via het Buitenfonds. Staatsbosbeheer kan hiermee 1.740 hectare bos onder handen nemen. In totaal gaat het om de aanplant van 5 miljoen nieuwe, gezonde bomen. Die worden geplant waar ze het hardst nodig zijn: op lege plekken in het bos die ontstaan (zijn) door de essentaksterfte. Staatsbosbeheer plant verschillende boomsoorten terug.

Shell wil bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren. Staatsbosbeheer heeft locaties waar dat kan en waar dat nodig is. De Nederlandse bossen worden namelijk zwaar getroffen door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die heel veel bomen aantast. Een groot deel van de aangetaste bomen moet worden vervangen en dat kost veel geld. Staatsbosbeheer krijgt van de overheid een vast budget per hectare om de natuur te onderhouden, maar daarin is geen rekening gehouden met calamiteiten zoals de essentaksterfte.

 

Buitenfonds is Environmental Partner van 1% for the Planet! 

Het moet anders, groener, duurzamer, want we vragen te veel van de aarde en geven er te weinig voor terug, en dat gaat ten koste van onze prachtige planeet. Dat was kort gezegd de motivatie van Patagonia-ceo Yvon Chouinard om samen met Craig Mathews 1% for the Planet te starten.

Deze wereldwijde beweging brengt bedrijven en groene partners bij elkaar om zo concreet mogelijk bij te dragen aan oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrises.

Hoe het werkt? Simpel: als lid doneer je jaarlijks 1% van de bedrijfsomzet aan de Environmental Partners die bij jouw doelen passen en die effectief bijdragen aan een groenere, gezondere planeet. Dat kan zowel financieel als in natura of met inzet van medewerkers.
 
Ook Buitenfonds heeft zich hierbij aangesloten! Als trotse partner van 1% for the Planet realiseren wij natuur- en bosaanlegprojecten bij Staatsbosbeheer. 
 
Geef je mvo-doelstellingen handen en voeten en sluit je ook aan bij de wereldwijde beweging van bedrijven en organisaties die duurzame verandering realiseren. Lokaal, effectief, concreet en met impact!
 
Lees meer over 1% For The Planet en doe mee!

Interesse in een zakelijke verbinding met Buitenfonds?

Neem contact op met:


Dominique Smolders
Directeur | accountmanager zakelijke markt
M | directeur@buitenfonds.nl
T | 06 19 86 60 05