Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Image

Zakelijk met het Buitenfonds

Zakelijk met Buitenfonds

Samen maken we Nederland groener


10.000 bomen voor STIP-bos Waterbloem


Een bos is zoveel meer

Bossen zijn belangrijk voor ons land. De natuurgebieden van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks 150 miljoen bezoeken. Mensen komen naar het bos om bijvoorbeeld te luisteren naar de vogels en de hond uit te laten. Kinderen kunnen vrolijk spelen in de speelbossen.

Bossen dragen ook bij aan de biodiversiteit. Ze bieden ruimte aan talloze insecten-, planten- en vogelsoorten, herten, wilde zwijnen, dassen en andere zoogdieren. Daarnaast zuiveren bossen lucht en water en leggen ze CO2 vast.

Tot 2030 legt Staatsbosbeheer 5000 hectare nieuwe bossen aan en kan daarbij de ondersteuning van het bedrijfsleven goed gebruiken. Bedrijven kunnen zich van hun groene kant laten zien door financieel bij te dragen aan de aanplant van bomen.


Hoe werkt het?

Op 1 hectare worden 3000 à 5000 bomen geplant. Na het planten hebben de bomen ook verzorging nodig. Niet alle bomen worden groot. Over 100 jaar bestaat een bos uit 500 tot 1000 volgroeide bomen. Staatsbosbeheer beheert het bos op een manier zodat natuur, biodiversiteit en recreatie ieder hun plek krijgen.

 

CO2-certificaten helpen bosaanplant

Zo’n 37.000 hectare bos moet er in Nederland bij komen in de komende 10 jaar. Dat staat in de nationale Bossenstrategie 2030, en is onderdeel van de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan door CO2-opslag in bomen, en om de biodiversiteit in ons land te verhogen. Het is een flinke klus, waar Staatsbosbeheer als grootste terreinbeheerder van het land, een rol in speelt met de aanleg van 5.000 hectare nieuw bos. Maar daarbij is (financiële) hulp nodig.
 
CO2-certificaten bieden hiervoor een uitkomst. Via Buitenfonds geeft Staatsbosbeheer CO2-certificaten uit, waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot aantoonbaar kunnen compenseren. Ze financieren daarmee de aanleg en het onderhoud van bos in Nederland. 
 

Het verschil maken

De certificaten zijn toegekend door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Deze stichting is een resultaat van de in 2017 gesloten Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Twee ministeries besloten samen met 18 marktpartijen de mogelijkheden te onderzoeken voor een binnenlandse vrijwillige koolstofmarkt, waar CO2-certificaten worden verhandeld. Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt en heeft de meet- en controlemethode ontwikkeld voor CO2-opslag in bos.
 
Belangstelling voor de CO2-certificatie is er vanuit verschillende branches en bedrijven; van kleine webshops tot dakdekkers, en van transportsector tot banken. Bedrijven hebben de keus om CO2 verder uit te stoten en niets te doen of om te compenseren met CO2-credits. Als bedrijf kan je zo het verschil maken.
 

Extra impuls voor bos

Inmiddels is het eerste CO2-certificatenbos geplant op de Woldberg in Steenwijkerwold. In de winter van 2020-2021 is daar gevarieerd nieuw bos aangeplant met onder andere eik, beuk, linde, esdoorn, hazelaar en noot. Door het mengen van veel verschillende boomsoorten is het bos beter bestand tegen het veranderende klimaat en kan het een veelheid aan planten en dieren herbergen. Dit bos legt in de komende 100 jaar ruim 3.500 ton CO2 vast.
 
Buitenfonds ziet de afgelopen jaren al veel interesse vanuit het bedrijfsleven om te helpen met de financiering van nieuw bos in Nederland. Met de mogelijkheid om hier ook koolstofcertificaten voor terug te krijgen, hoopt Buitenfonds dat de realisatie van nieuw bos een extra impuls zal krijgen.


Meer weten?

Buitenfonds is de zakelijke partner voor Staatsbosbeheer en ziet erop toe dat de bijdragen worden ingezet voor de afgesproken projecten. We vertellen graag meer over de mogelijkheden om bij te dragen aan meer natuur in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met onze accountmanager zakelijke markt.
 

Partnerships

Shell Nederland 

Shell stelt over een periode van 12 jaar 17,4 miljoen euro beschikbaar voor gezond Nederlands bos via het Buitenfonds. Staatsbosbeheer kan hiermee 1.740 hectare bos onder handen nemen. In totaal gaat het om de aanplant van 5 miljoen nieuwe, gezonde bomen. Die worden geplant waar ze het hardst nodig zijn: op lege plekken in het bos die ontstaan (zijn) door de essentaksterfte. Staatsbosbeheer plant verschillende boomsoorten terug.

Shell wil bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren. Staatsbosbeheer heeft locaties waar dat kan en waar dat nodig is. De Nederlandse bossen worden namelijk zwaar getroffen door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die heel veel bomen aantast. Een groot deel van de aangetaste bomen moet worden vervangen en dat kost veel geld. Staatsbosbeheer krijgt van de overheid een vast budget per hectare om de natuur te onderhouden, maar daarin is geen rekening gehouden met calamiteiten zoals de essentaksterfte.


Lees verder over deze samenwerking op de Shell-themapagina van Staatsbosbeheer.


Consolidated Nederland

Consolidated is sinds 2006 bezig om het bedrijf en de producten duurzamer te maken. Dit doen ze door het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van hun gebouwen en het elektrisch rijden te stimuleren. Het doel van Consolidated is om niet alleen de huidige CO2-uitstoot van het familiebedrijf te compenseren. Ze willen namelijk de volledige CO2-uitstoot tot aan hun ontstaansgeschiedenis in 1962 uitwissen. De aanplant van 30.000 bomen op 10 hectare grond tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch is een mooie vervolgstap.

Lees het gehele mediabericht over Consolidated hier.


 

Buitenfonds is Environmental Partner van 1% for the Planet! 

Het moet anders, groener, duurzamer, want we vragen te veel van de aarde en geven er te weinig voor terug, en dat gaat ten koste van onze prachtige planeet. Dat was kort gezegd de motivatie van Patagonia-ceo Yvon Chouinard om samen met Craig Mathews 1% for the Planet te starten.

Deze wereldwijde beweging brengt bedrijven en groene partners bij elkaar om zo concreet mogelijk bij te dragen aan oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrises.

Hoe het werkt? Simpel: als lid doneer je jaarlijks 1% van de bedrijfsomzet aan de Environmental Partners die bij jouw doelen passen en die effectief bijdragen aan een groenere, gezondere planeet. Dat kan zowel financieel als in natura of met inzet van medewerkers.
 
Sinds kort heeft ook Buitenfonds zich hierbij aangesloten! Als trotse partner van 1% for the Planet realiseren wij natuur- en bosaanlegprojecten bij Staatsbosbeheer. 
 
Geef je mvo-doelstellingen handen en voeten en sluit je ook aan bij de wereldwijde beweging van bedrijven en organisaties die duurzame verandering realiseren. Lokaal, effectief, concreet en met impact!
 
Lees meer over 1% For The Planet en doe mee!


Greenchoice 

Energieleverancier Greenchoice investeert de komende jaren in het beschermen van Nederlands bos en het verrijken van biodiversiteit. Greenchoice richt zich in eerste instantie op het Purmerbos in Noord-Holland. Dat is een van de vele door Staatsbosbeheer beheerde gebieden waar de essen aangetast zijn door de essentaksterfte. Zieke essen moeten vervangen worden door nieuwe aanplant. Ook wordt een nieuw voedselbos geplant in de Houtrakpolder, ten westen van het Amsterdams Havengebied.


 

Interesse in een zakelijke verbinding met het Buitenfonds?

Neem contact op met:


Frank van Hedel

Senior accountmanager Zakelijke Markt
M | frank@buitenfonds.nl
T  | 06-22818366