Image

Drijvend broedeiland voor visdieven in Friesland

Ik doneer!
2 587
streefbedrag 3 000
2354 resterende dagen
86 %
  • 32 donateurs
Ik doneer!

delen

De visdief is een vogel die zich goed thuis voelt in Van Oordt’s Mersken in Súdeast Fryslân. Door het verdwijnen van broedgelegenheden gaat het steeds slechter met deze soort en staat de visdief inmiddels op de ‘rode’ lijst. Met het aanbieden van alternatieve broedgelegenheden helpen we meer visdieven in Van Oordt’s Mersken aan een broedplek.

Staatsbosbeheer wil samen met vrijwilligers van Natuurvereniging Geaflecht een drijvend eiland bouwen om zo broedgelegenheid te creëren voor de visdief. In het verleden waren er in dit gebied al kleine drijvende vlotjes waar de visdieven met groot succes hebben gebroed. De visdief is een koloniebroeder. Met een groter drijvend eiland creëren we ruimte voor meer broedparen.

Staatsbosbeheer heeft geen reguliere financiering voor de bouw van een drijvend eiland. Met dit crowdfundproject zamelen we geld in voor het materiaal om een broedeiland te bouwen. Dit eerste broedeiland wordt een prototype en het uiteindelijke doel is om een nog groter drijvend broedeiland te realiseren en zo een duurzame broedlocatie voor de visdief te creëren in Van Oordt’s Mersken.

Wil jij een steentje bijdragen aan de realisatie van een drijvend broedeiland en zo de visdieven helpen? Doe mee en doneer dan nu!

  Paula Swinkels
  Boswachter van dit project

  Volg Paula via de boswachtersblog