Image

Adopteer een deel Knuppelbrug

Ik doneer!
€ 15 465
streefbedrag € 16 100
1972 resterende dagen
96 %
  • 29 donateurs
Ik doneer!

delen

Is het niet heerlijk om door de natuur te wandelen, zonder er natte voeten aan over te houden? Dat dachten ze ook in Nationaal Park
De Groote Peel. Honderden meters lange bruggen zijn daar aangelegd om wandelaars te laten genieten van het prachtige hoogveengebied. Weer, wind en intensief gebruik eisen echter hun
tol. De houten bruggen moeten regelmatig vervangen worden. We beginnen met de kortste brug van 75 meter. Help mee en adopteer een stukje knuppelbrug.

Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied van
internationale allure. Het natte gebied wordt regelmatig bewandeld door liefhebbers van heinde en verre. De bruggen zorgen er niet alleen voor dat mensen – zonder natte voeten te krijgen – het gebied kunnen beleven, ze zijn ook van grote cultuurhistorische waarde. De bruggen zijn gebouwd naar ‘oud Romeins’ model, en hebben grote attractiewaarde voor het gebied. Er zijn drie bruggen. De kleinste is 75 meter lang, de middelste 175 meter en de grootste is zelfs 230 meter lang. Wil jij een deel van de knuppelbrug de jouwe noemen?
Doneer dan nu!

Waterschap Aa en Maas en Waterschap Peel en Maasvallei vinden beleving van de Groote Peel even belangrijk als bijdragen aan het hydrologisch herstel van dit gebied. Door ook bij te dragen aan de beleving en ontsluiting van het gebied erkent het waterschap de bredere maatschappelijke waarde van dit gebied. De knuppelbruggen zijn een blijvende en tastbare invulling daarvan.

   Sjaak Smits
   Boswachter bij dit project

   Volg Sjaak via Twitter