Image

Adopteer een schaap

Ik doneer!
12 500
streefbedrag 12 500
100 %
  • 42 donateurs
Ik doneer!

delen

Schapen zijn ideale grasmaaiers. Ze zijn van oudsher een vanzelfsprekend beeld bij de opbloeiende paarse heide van  de Sallandse Heuvelrug. En aaibaar bovendien. Door schapen in te zetten in plaats van machines, ontstaat er weer een schilderachtig en gevarieerd landschap. Maar een kudde vraagt ook om onderhoud. Met je donatie maak je dit onderhoud mogelijk. Sponsor jij een schaap?

Een kudde is ook levend cultureel erfgoed en vervult een functie bij recreatie en educatie van bezoekers. Daarnaast draagt het bij aan biodiversiteit: er worden verschillende schapenrassen in stand gehouden en de kuddes dragen bij aan een betere flora en fauna.

In totaal is er om de schaapskudde het hele jaar in te zetten ruim €70.000 nodig. Met behulp van de provincie Overijssel is al een aanzienlijk bedrag gerealiseerd, zo ook zijn er Europese middelen ontvangen.

Met het Buitenfonds hopen we de overige financiële middelen voor de schapen te werven. Help jij ook mee?

Om de kudde het hele jaar in te zetten, zijn er donateurs nodig. Dankzij het Buitenfonds is het mogelijk om een (deel van een) kudde te adopteren. Voor €50 adopteer je een schaap! Adopteer je 4 schapen of meer, dan mag je 1 dag met een echte schaapsherder mee de heide op om je eigen kudde te herderen.

En we weten allemaal: als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer.

  Sjaak van Dijk
  Boswachter van dit project