Image

Loop op een drijvend vlonderpad over De Deelen

Ik doneer!
15 131,50
streefbedrag 15 000
2084 resterende dagen
100 %
  • 80 donateurs
Ik doneer!

delen

Het natuurgebied De Deelen, in het hart van Friesland, heeft een nieuw drijvend vlonderpad nodig. Dit pad komt in plaats van een houten brug van 46 meter als onderdeel van één van de twee populaire wandelroutes in De Deelen. De gehele constructie van deze brug verkeert in een slechte staat en moet vervangen worden. Staatsbosbeheer heeft een plan om deze brug te vervangen door een drijvend vlonderpad. Daarvoor is geld nodig. Draag jij ook je steentje bij aan dit drijvend vlonderpad? Doneer dan nu!

Het beschermd natuurgebied De Deelen is een typisch veengebied en heeft de status van ‘wetland’. Het is een waterrijk natuurgebied van internationale allure met veel afwisseling tussen water en land. In de herfst en winter komen er duizenden eenden en ganzen, waaronder smienten, kolganzen, slobeenden en brandganzen naar De Deelen. Ook zeldzame soorten als de zwarte stern, purperreiger en bruine kiekendief leven in het gebied. Als je goed luistert, kun je in de lente wellicht de sprinkhaanrietzanger horen zingen. Voor recreatie in dit waterrijke gebied zijn bruggen en vlonderpaden noodzakelijk, welke daarnaast een unieke beleving van dit prachtige laagveengebied bieden.
 
De kosten voor het afbreken van de huidige brug en de aanleg van het nieuwe drijvend vlonderpad bedragen rond de € 37.500. Met behulp van bedrijven, fondsen, overheden en Staatsbosbeheer hopen we € 22.500 op te halen. Ook de bezoekers van natuurgebied De Deelen vragen we hun steentje bij te dragen. Via crowdfunding rekenen we op een bedrag van € 15.000. 
 
Vind jij het ook zo heerlijk om door de prachtige natuur in De Deelen te wandelen en wil je dit ook in de toekomst blijven doen? Doneer nu en help bij het behoud van deze populaire wandelroute. 
 
Boswachter Manon: “De huidige brug is een belangrijk onderdeel van één van de twee populaire wandelroutes in De Deelen. Zonder financiële steun is Staatsbosbeheer genoodzaakt de brug af te sluiten en verdwijnt er een populaire route met een hoge belevingswaarde. Een drijvend vlonderpad is een spannende manier om de natuur te beleven. Door jouw bijdrage kunnen bezoekers blijven genieten van dit waterrijke laagveengebied, nu en in de toekomst.”

  Manon van Wesel
  Boswachter van dit project

  Volg Manon via twitter