Image

Eerherstel voor de Korverskooi op Texel

Ik doneer!
€ 5 830
streefbedrag € 8 000
1898 resterende dagen
73 %
  • 6 donateurs
Ik doneer!

delen

De Korverskooi is een unieke eendenkooi op Texel en ligt in het kooibos ten noordoosten van het dorp De Koog. Om dit stukje Nederlands cultureel erfgoed in stand te houden is er geld nodig en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. De kooi werd in 1842 aangelegd en is nog altijd in gebruik. Sinds 1960 worden de eenden echter alleen nog gevangen om geringd te worden voor onderzoek.

Sinds september 2019 is een enthousiaste groep vrijwilligers begonnen met een grootscheepse onderhoudsbeurt van de Korverskooi. Wandelpaden zijn weer toegankelijk gemaakt, oude
rietmatten zijn weggehaald, het water in de vangpijpen is uitgebaggerd, de tegelranden zijn vervangen en er zijn sneeuwklokjes geplant.

Naast het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn een aantal vrijwilligers in de geschiedenis van de kooi gedoken. Met oude kaarten en beeldmateriaal uit verschillende archieven puzzelen ze het verhaal van de Korverskooi aan elkaar. De rijke geschiedenis bevestigt wat een bijzonder onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed eendenkooien zijn. Een onderdeel dat we graag in ere willen houden.

Het onderhoud is echter nog niet af! In de volgende fase zullen o.a. de vangpijpen worden hersteld, de kooiplas uitgebaggerd en wordt er verder gewerkt aan het onderhoud van het kooibos en de paden. Op deze manier kunnen mensen weer volop genieten van de natuur in het kooibos. Om dit te bereiken is er nog wel veel geld nodig.

Vind je de Korverskooi ook een onmisbaar onderdeel van het kooibos en geef je om Nederlands cultureel erfgoed? Doneer dan mee voor het onderhoud en herstel van deze unieke eendenkooi op Texel.

   Anna Sprenkeling
   Boswachter van dit project

   Volg Anna op Twitter