Image

De natuur als klaslokaal voor ieder kind

Ik doneer!
181,50
streefbedrag 10 000
3875 resterende dagen
2 %
  • 5 donateurs
Ik doneer!

delen

Lekker buitenspelen in de natuur. Welk kind houdt daar nou niet van? Voor veel kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Ze wonen ver van natuurgebieden af, zitten vastgekluisterd aan schermpjes of komen vanwege andere redenen niet met natuur in aanraking. En dat is zonde, want natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. In de natuur ontwikkelen kinderen hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit en krijgen ze meer zelfwaardering.
 
Stichting NatuurWijs zet zich, als dochterstichting van Staatsbosbeheer, in om kinderen in contact te brengen met natuur. Dit doet ze in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving als basis gebruiken voor een duurzame samenleving.
 
Het is van groot belang dat kinderen beseffen dat wij mensen onderdeel uitmaken van de natuur. Door schoolklassen actief te laten zijn in de natuur, krijgen kinderen een beter begrip van de wereld om hen heen en leren ze van de natuur te houden.’ – André Kuipers, Ambassadeur van NatuurWijs
 
Kinderen naar buiten voor natuuronderwijs in de natuur
Veel scholen nemen hun leerlingen mee de natuur in voor natuuronderwijs, maar niet alle scholen zijn hiertoe in staat. NatuurWijs helpt ze daar graag bij. Met NatuurWijs gaat een klas drie dagen in een jaar naar buiten om zelf op ontdekking te gaan en de natuur te ervaren. Hierdoor verbinden kinderen zich met de natuur, wat een basis legt voor een duurzame samenleving. Jaarlijks gaan er al zo'n 27.000 kinderen met Natuurwijzers mee de natuur in. Kijk voor meer informatie op www.natuurwijs.nl.
 
Het doel is om nog meer kinderen mee de natuur in te nemen. Om dit te bereiken heeft NatuurWijs extra financiële middelen nodig. Via crowdfunding rekenen we op een bedrag van € 10.000. Dat is het bedrag waarmee een hele school van 8 groepen 3 dagen per jaar met NatuurWijs de natuur in kan gaan. De kosten voor een hele klas zijn € 1.250 en voor 1 kind gaat het om € 50.
 
Vind je het ook belangrijk dat meer kinderen de natuur kunnen beleven? Doneer dan nu en doe mee!
 
Team NatuurWijs