Image

Geef om de Strijbeekse Heide en doneer vierkante meters

Ik doneer!
14 566,84
streefbedrag 20 000
2381 resterende dagen
73 %
  • 53 donateurs
Ik doneer!

delen

Nieuwe natuur en slim landschapsbeheer is hard nodig in ons land om alle maatschappelijke en ecologische opgaven het hoofd te bieden. Daarom zet Staatsbosbeheer, als grootste terreinbeheerder met zo’n 270.000 hectare natuur in beheer én 125 jaar kennis en ervaring in natuur- & landschapsbeheer, zich in voor meer natuur.
 
Doneer voor vierkante meters
Dat doen we samen met jou! Door landbouwgrond aan te kopen en om te vormen naar natuur. In Noord-Brabant bijvoorbeeld. Daar gaan we bij de Strijbeekse Heide 4,5 hectare landbouwgrond omzetten in bosrijke natuur.
 
‘Dit is een mooie buitenkans,’ vertelt boswachter Helmut van Pelt. ‘Met deze extra hectares bos kunnen we planten en dieren op de Strijbeekse Heide een geweldige duw in de rug geven.’
 
Klapekster
En dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de klapekster, Helmuts favoriete vogel in het gebied: ‘Deze iconische rover houdt van de open heide en leeft van insecten, maar ook zangvogels en muizen staan op zijn menu. Die prooidieren vind je juist in bossen en struweel, waar ze genoeg nectar, bessen en zaden kunnen eten. Daarom planten we in het nieuwe bos wilg, gelderse roos, sleedoorn. Maar ook beuk, zoete kers en eik, want wist je dat alleen al in eiken meer dan 400 insectensoorten leven?’
 
Wat goed is voor de klapekster, is goed voor veel meer planten en dieren. ‘Eigenlijk is de klapekster een signaalsoort; gaat het hem goed, dan weet je dat je een gezonde leefomgeving met een hoge biodiversiteit hebt!’ Maar niet alleen dat.
 
CO2-opslag
Nieuw bos zorgt ook voor CO2-opslag. ‘Vooral jong, groeiend bos vangt veel CO2 af, want daar groeien bomen van,’ legt Helmut uit. ‘Met dit perceel nieuw bos realiseren we dus meerdere doelen!’
 
Geef voor bos
Doe ook mee! Met 5 euro maak je al één vierkante meter nieuw Strijkbeeks bos én een gezonde leefomgeving mogelijk. Voor nu en voor de toekomst.
 
Duurzaam investeren was nog nooit zo makkelijk; jouw euro maakt ruimte voor een groene toekomst!
 
‘Bedankt, ook namens de klapekster en alle andere dieren en planten die hiervan profiteren!’ – boswachter Helmut van Pelt

  Helmut van Pelt
  Boswachter van dit project