Image

Bouw mee aan waterspeelplaats Olde Maten

Ik doneer!
1 928
streefbedrag 15 000
2354 resterende dagen
13 %
  • 23 donateurs
Ik doneer!

delen

Gelegen aan de rand van het Staphorsterveld ligt De Veldschuur, een klein informatiecentrum voor natuur en historie, dat grotendeels gerund wordt door vrijwilligers. Veldschuurvrijwilligers hebben een droomwens voor alle kinderen en volwassen, namelijk: natuurbeleving verbinden met landschapsbeheer, zodat zij zich ook blijvend willen inzetten voor het voortbestaan van dit unieke gebied.
 
Het centrum biedt educatieve activiteiten en lessen aan over natuur en historie. Deze vinden plaats rondom het erf en in de tuin en worden gegeven aan zowel kinderen als volwassenen. Zo is er bijvoorbeeld al een archeologische graafplek gerealiseerd met een oude waterput uit het jaar 1400. Op het erf staat daarnaast een zogenoemde veld/takkenbossenoven die gestookt kan worden voor educatieve lessen. Ook kunnen kinderen er hutten bouwen en spelen.
 
Wat nog ontbreekt bij het informatiecentrum is een eenvoudige waterspeelplek. Een speelplek met water en zand geeft eindeloos plezier aan kinderen om met veel creativiteit en fantasie te kunnen spelen. Met een waterpomp pompen kinderen grondwater omhoog. Met zand, houten schotjes en stenen kunnen ze vervolgens veranderingen aanbrengen aan hun omgeving door dammen en stuwen te bouwen en het water te geleiden in watergoten (kanalen). Zo leren ze dat ze in staat zijn om zelf hun omgeving in te richten. Al kunnen ze natuurlijk ook zandkastelen of andere leuke dingen bouwen.

Voor de aanleg van een waterspeelplaats met waterpomp heeft Staatsbosbeheer geen reguliere financiering. Met crowdfunding willen we dit bedrag bijeen brengen.
 
Draag jij ook je steentje bij om de kinderen te laten genieten van een nieuwe waterspeelplaats? Doneer dan nu en doe mee!

  Denny Kroeze
  Boswachter van dit project

  Volg Denny via Twitter