Image

Project is waargemaakt: Voor nieuw project bomen planten Kuinderbos ga naar de homepage.

Ik doneer!
€ 5 037,19
streefbedrag € 5 000
100 %
  • 56 donateurs
Ik doneer!

delen

Nederland heeft meer bomen nodig. Bossen om lekker in te wandelen. Bossen die C02 opslaan. In het Kuinderbos vult Staatsbosbeheer plekken op die zijn ontstaan na het kappen van zieke essen. Jij kunt helpen door een of meerdere bomen te doneren. Voor € 15 per boom plant Staatsbosbeheer uit jouw naam de boom en jij ontvangt hiervoor een certificaat.

In het Kuinderbos staan veel essen die getroffen zijn door de essentakziekte. Staatsbosbeheer vervangt deze bomen in etappes door 7000 nieuwe bomen van verschillende soorten. Zo ontstaat een stabiel en gevarieerd bos dat plaats biedt aan veel verschillende soorten planten en dieren. Jouw bijdrage heeft een enorm effect op de biodiversiteit. We hebben het project opgeknipt in deelprojecten. Het eerste project was een succes. Binnen een paar weken hebben we meer dan € 4.700 ontvangen om 315 bomen te planten. Maar er zijn nog veel meer bomen nodig om het bos sterk en gezond te maken. Daarom zijn we nu met het tweede deelproject gestart.

Het Kuinderbos, op de grens van Flevoland en Friesland, is het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder. Het wemelt er van de bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, roofvogels en roofdieren als de boommarter. De eekhoorn is in opmars in het Kuinderbos. Door de vruchten van de nieuwe bomen kan het hele Kuinderbos zijn leefgebied worden, met voldoende rust en voedsel. Ook de das heeft zijn leefgebied in het Kuinderbos. Er zijn in ieder geval twee dassenburchten aangetroffen. De zoete kersen, acacia en lindes die we planten dragen bloesem voor insecten. Later komen er weer eetbare vruchten aan voor mens en dier. Zo wordt het bos steeds mooier en steeds gevarieerder.

Bomen dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit. Ze halen ook CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Een gemiddelde boom slaat circa 20 kilo CO2 per jaar op. Dat is een belangrijke bijdrage aan het reduceren van de CO2 in de atmosfeer en het verminderen van de opwarming van de aarde.

Vind je het beperken van de opwarming van de aarde ook belangrijk en geef je om de Nederlandse bossen? Doneer dan mee voor de aanplant van nieuwe bomen in het Kuinderbos. 

  Harco Bergman
  
Boswachter van dit project
   
  Volg Harco via Twitter